Monday, August 25, 2008

Facultatea de Marketing si Afaceri Economice Internationale

Facultatea de Marketing si Afaceri Economice InternationaleSpecializare: Marketing

Specializare: Afaceri Economice Internaţionale


Forme de învãtãmânt Durata studiilor
Cursuri de zi 3 ani
Cursuri cu frecvenţă redusă 3 ani
Invăţământ la distanţă 3 ani


Forum Spiru Haret BestPlaces

No comments: