Thursday, October 16, 2008

Forum Spiru Haret

Pentru a accesa forumul cu grile rezolvate pentru facultatiile din cadrul Universitatii Spiru Haret puteti accesa Forumul Studentiilor Spiru Haret facand click aici.

Forum Spiru Haret BestPlaces

Friday, September 5, 2008

Rezolvari Grile - Raspunsuri Grila Spiru Haret

Forum Spiru Haret - Clubmania

Rezolvarile la grilele de la toate facultatile Universitatii Spiru Haret le puteti gasi pe Forumul Studentilor Universitatii Spiru Haret

Forum Spiru Haret - Clubmania

Monday, August 25, 2008

Facultatea de Management Financiar-Contabil

Facultatea de Management Financiar-Contabil

Specializare: Contabilitate şi informatică de gestiune
Specializare: Management


Specializare Forme de învătământ Durata studiilor

Contabilitate şi informatică de gestiune

Management
Cursuri de zi 3 ani
Cursuri cu frecvenţă redusă 3 ani
Invăţământ la distanţă 3 ani
Specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune
I.D.
anul I - Raluca Munteanu - Bucureşti, Ionica Enache, Ştefania Cazacu, Irina Vrânceanu – Centre Teritoriale
anul II - Mihaela Marcu - Bucureşti, Claudia Felea, Laura Spiridon Centre Teritoriale
anul III – Daniela Ilincuţă - Bucureşti, Raluca Munteanu – Centre Teritoriale
anul IV – Georgiana Dodu – Bucureşti şi Centre Teritoriale
ZI
anul I – Georgiana Dodu
anul II – Florina Mic
anul III – Florina Mic
anul IV – Florentina Codreanu
F.R.
anul I – Florentina Codreanu
anul II – Florina Mic
anul III – Elena Borcea
anul IV – Florentina Codreanu
anul V – Ionica Enache
Specializarea Management
anul I – ZI, F.R., I.D. – Ramona Mirea

Ca loc de muncă şi funcţie, profilul specializărilor „Contabilitate şi informatică de gestiune”, şi „Management” se regăseşte la orice societate comercială şi instituţie, indiferent de structura de organizare şi funcţionare a acestora, din sectorul public şi privat, atât din mediul urban cât şi din mediul rural, din organizaţii sindicale şi asociaţii etc.

Preocuparea pentru realizarea unei pregătiri temeinice a viitorilor licenţiaţi s-a concretizat în planuri de învăţământ moderne, echilibrate realizându-se o sinteză între structura şi standardele actuale ale învăţământului economic universitar şi cerinţele vieţii economico-sociale reale.

Începând cu anul universitar 2005-2006, planurile de învăţământ din facultatea noastră sunt structurate în concordanţă cu Declaraţia de la Bologna care prevede trei cicluri de studii universitare: licenţă; masterat; doctorat. Prin discipline obligatorii, facultative şi opţionale, planul orientează eforturile studenţilor şi ale corpului profesoral în trei direcţii esenţiale: însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniile contabilităţii, informaticii de gestiune şi managementului; formarea deprinderilor de utilizare a calculatoarelor electronice în prelucrarea informaţiilor statistice şi financiar-contabile, punând accent pe e-business, e-banking, e-commerce, e-government, software, intranet şi internet, terminologiei de specialitate în limbi străine de circulaţie internaţională.

Obiectivul de bază al activităţilor didactice organizate în cadrul specializărilor Contabilitate şi informatică de gestiune şi Management constă în a forma personal operativ calificat, viitori specialişti în contabilitate, informatică de gestiune, control şi expertiză contabilă, organizarea şi conducerea compartimentelor contabile ale societăţilor comerciale, din toate domeniile vieţii sociale şi economice, precum şi în sfera cercetării ştiinţifice şi a învăţământului.

În pregătirea specialiştilor din domeniul contabilităţii, Facultatea are în vedere însuşirea cunoştinţelor multidisciplinare şi interdisciplinare, a bazelor contabilităţii, contabilităţii financiare, contabilităţii bancare, contabilităţii de gestiune şi sistemului informaţional al costurilor, a standardelor actuale de contabilitate.

În domeniul informaticii de gestiune se pune accent pe însuşirea cunoştinţelor de bazele informaticiii şi a Internet-ului, a gestiunii informatizate a documentelor contabile, a limbajelor de programare, a sistemelor de gestiune a bazelor de date (SGBD), a proiectării sistemelor informatice, a principiilor audităriii sistemelor informatice de gestiune, a realizării sistemelor informatice de asistare a deciziilor (SIAD).

În ceea ce priveşte specializarea Management, competenţele dobândite la sfârşitul studiilor universitare de licenţă de 3 ani sunt, exprimate sintetic, următoarele: formarea unei gândiri economice şi manageriale asupra fenomenelor şi proceselor practicii economice din firme şi instituţii publice şi corelarea acestora cu mediul socio-economic exterior firmei; cunoaşterea proceselor şi conceptelor fundamentale ale noii economii informaţionale, ale guvernării corporative şi parteneriatului public-privat; cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a societăţilor comerciale, a instituţiilor publice, a organizaţiilor şi asociaţiilor fără scop patrimonial; cunoaşterea funcţiilor întreprinderii, a posibilităţilor de ameliorare a acestora şi a interdependenţelor dintre ele în sistem integrat; întocmirea de proiecte de structuri organizatorice ale firmelor; însuşirea modului de elaborare a deciziilor la nivelul operativ şi de transpunere în practică a deciziilor de la niveluri ierarhic superioare în derularea afacerilor într-un mediu concurenţial; elaborarea, prezentarea şi analiza principalelor documente şi rapoarte ale compartimentelor firmei; organizarea şi exploatarea mijloacelor şi instrumentelor (aplicaţiilor) informatice la nivelul managementului operaţional; activităţi didactice în învăţământul preuniversitar şi de cercetare în domeniul managerial.


Forum Spiru Haret BestPlaces

Facultatea de Marketing si Afaceri Economice Internationale

Facultatea de Marketing si Afaceri Economice InternationaleSpecializare: Marketing

Specializare: Afaceri Economice Internaţionale


Forme de învãtãmânt Durata studiilor
Cursuri de zi 3 ani
Cursuri cu frecvenţă redusă 3 ani
Invăţământ la distanţă 3 ani


Forum Spiru Haret BestPlaces

Facultatea de Limbi si Literatura Romana

Specializare: Limba si literatura română A -
Limba şi literatura străină B
Facultatea de Limbi si Literatura Romana

Specializare Forme de învătământ Durata studiilor

Limba şi literatura română A - Limba şi literatura străină B Cursuri de zi 3 ani
Cursuri cu frecvenţă redusă 3 ani
Invăţământ la distanţă 3 ani


Prin profilul său filologic bine conturat, facultatea noastră oferă specializarea în limba şi literatura română şi în una dintre limbile franceză sau engleză.

Primii doi ani de studiu formează un ciclu dedicat studiului disciplinelor de pregătire generală (lingvistică generală, teoria literaturii, literatura comparată), precum şi parcurgerii cursurilor de limba contemporană, istorie şi civilizaţie şi istorie a literaturii la specializările A si B.

În paralel cu parcurgerea acestui trunchi de discipline, studenţii sunt puşi în faţa unei opţiuni esenţiale, de care depinde specializarea lor ulterioară. Ei pot opta pentru modulul care le asigură pregatirea pedagogică indispensabilă viitorilor profesori de limba română şi straină. Începând cu anul al III-lea se pun la dispoziţia studentului pachete de cursuri opţionale, care acoperă o multitudine de specializări pe subdomenii cum sunt etnologia, activitatea editorială, lingvistica numelor proprii, aprofundarea operei marilor scriitori, etc..

Forum Spiru Haret BestPlaces

Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

Forum Spiru Haret BestPlaces

Specializare: O limbă şi literatură străină A (engleză, franceză) - O limbă şi literatură străină B (franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană, rusă, latină)

Specializare Forme de învăţământ Durata studiilor

O limbă şi literatură străină A (engleză, franceză) - O limbă şi literatură străină B (franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană, rusă, latină) Cursuri de zi 3 ani
Cursuri cu frecvenţă redusă 3 ani
Invăţământ la distanţă 3 ani


Prin profilul său filologic bine conturat, facultatea noastră a fost prima şi, până nu demult, singura instituţie universitară particulară din România, care a oferit specializarea în două limbi străine.

În prezent, departamentele noastre furnizează o gamă variată de combinaţii posibile de limbi străine. Astfel, specializarea Limba şi literatura străină A include engleza sau franceza, iar la Limba şi Literatura străină B, studentul poate opta pentru engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană, rusă sau latină.

Primii doi ani de studiu formează un ciclu dedicat studiului disciplinelor de pregătire generală (lingvistică generală, teoria literaturii, literatură comparată), precum şi parcurgerii cursurilor de limbă contemporană, istorie şi civilizaţie şi istorie a literaturii la specializările A şi B.

După parcurgerea acestui trunchi de discipline, studenţii anilor terminali sunt puşi în faţa unei opţiuni esenţiale, de care depinde specializarea lor ulterioară. La începutul anului al III-lea ei pot alege între modulul ce le asigură pregătirea pedagogică indispensabilă viitorilor profesori de limbă străină sau română şi modulul care îi formează pentru meseriile de traducători, interpreţi sau terminologi. Tot începând cu anul al III-lea se pun la dispoziţia studentului pachete de cursuri opţionale, care acoperă o multitudine de specializări pe subdomenii, inclusiv limbaje specializate - comercial, juridic sau politic.

Forum Spiru Haret - Clubmania.ro

Facultatea de Drept si Administratie Publica

Facultatea de Drept si Administratie Publica

Forum Spiru Haret BestPlaces

Specializare: Drept
Specializare: Administraţie publică

Specializare Forme de învătământ Durata studiilor

Drept

Administraţie publică
Cursuri de zi 3 ani
Cursuri cu frecvenţă redusă 3 ani
Invăţământ la distanţă 3 aniScoala viitorilor jurişti îsi desfaşoară activităţile într-un edificiu pe cât de modern şi elegant, pe atât de funcţional. Dotată cu aula de 5 stele şi mai multe amfiteatre, cu săli de seminar spaţioase şi luminoase, laborator de criminalistică, bibliotecă şi săli de lectură, toate înzestrate cu mobilier, aparatură si tehnică de calcul de ultimă generaţie. Facultatea de Drept oferă condiţii de studiu la un înalt nivel şi se înscrie, fără discuţie, în categoria privilegiată a elitei instituţiilor europene de învăţământ superior.

Folosesc cuvântul şcoală pentru că aici, graţie valorosului corp didactic, activitatea de cercetare ştiinţifică armonios conjugată cu aceea de învăţământ a dat naştere unei autentice şi inconfundabile şcoli de drept. Absolvenţii facultăţii sunt astfel cunoscuţi şi recunoscuţi în mediile juridice după calitatea şi cantitatea cunoştinţelor dobândite, după amprenta ştiinţifică imprimată de dascălii lor de-a lungul anilor de studiu.

Forum Spiru Haret - Clubmania.ro

Friday, May 23, 2008

Forum Spiru Haret - Drept european

Forum Spiru Haret BestPlaces

Forum Spiru Haret Grile Rezolvate Universitate > Forum Universitatea Spiru Haret Grile Rezolvate Bucuresti Forum > Facultatea de Drept si Administratie Publica - Forum Grile Rezolvate Spiru Haret > AN 1 - Raspunsuri Teste Grila > Drept european

Forum Spiru Haret Click Aici

Are cineva raspunsurile la dreptul european...eu am cateva dar nu sunt sigura la cele cu semnul intrebarii...si mai am nelamuriri.. dupa cum urmeaza...ma poate ajuta cineva????1e , 2b , 3e(1+2+5) , 4b(1+2+3) , 5b , 6d(2+3) , 7d(1+3) , 8c(1+3+4) , 9-5 , 10-e , 11e , 12d , 13c , 14d(A+B+D) , 15c(A+B+C+D+E) 16B , 17d(A+D+E) , 18a , 19a , 20d , 21a , 22? , 23d(1+3+4) , 24? , 25b , 26? , 27c(1+2+4+5) , 28d(1+2+4+5) , 29b(1+2+3+4+5) , 30b(1+2+3) , 31d , 32c , 33c , 34a , 35c , 36e , 37c(1+2+4) , 38b(1+2+3+5) , 39e , 40b(1+2+3+4) , 41b , 42? , 43b(1+4)
44a=1 , 45b(2+4) , 46c(1+2+3+4) , 47c(1+2+4) , 48e(A+B+C+D+E) , 49d(A+B+C+D+E) , 50b , 51? , 52? , 53B(a+b+c+d) , 54A(a+b+c+d) , 55E(c+d+e) , 56C(a+b+c+d) , 57B(b+d+e) , 58a(b+c+d+e) , 59e(b+c) , 60a(a+b+e) , 61a(a+b+c) , 62c , 63a , 64a(a+b+c) , 65a , 66c , 67a , 68b , 69a(1+2+3+4) , 70a(1+2+3) , 71a(1) , 72b(1+2) , 73? , 74? , 75? , 76? , 77? , 78c , 79a , 80b , 81? , 82b , 83d , 84? , 85d , 86? , 87b(1+2+3+4) , 88-2(a+e+b) , 89-1(d+e) , 90? , 91? , 92-5(a+b+c+d+e) , 93? , 94a(1+2) , 95? , 96D(a+c+d+e) , 97E(a+b+d) , 98C(b+c+d+e) , 99D(a+d+f+g) , 100D(a+b+d+e+f) , 101? , 102C(a+b+c+d) , 103b , 104D(toate) , 105A(a+c+d) , 106c , 107b , 108a(1+4+5) , 109a , 110c(2+3) , 111b , 112e(1+2+3+4+5+6) , 113-3(A+C+D) , 114? , 115-a(A+C) , 116-1 , 117-3(A+B+D+E+F+G) , 118a ,119a , 120? , 121c , 122b , 123? , 124? , 125c , 126d , 127b , 128-4(a+e) , 129a , 130d , 131-1 , 132-4 , 133-2 , 134? , 135-3 , 136? , 137-4 , 138-2,
139-4 , 140-4 , 141? , 142-1 , 143-4 , 144-2 , 145-2 , 146? , 147-4 , 148-3 , 149-1 , 150-1

Forum Spiru Haret Grile Rezolvate Universitate > Forum Universitatea Spiru Haret Grile Rezolvate Bucuresti Forum > Facultatea de Drept si Administratie Publica - Forum Grile Rezolvate Spiru Haret > AN 1 - Raspunsuri Teste Grila > Drept european

Forum Spiru Haret Click Aici

Grile Spiru Haret - Forum Spiru Haret

Forum Universitatea Spiru Haret Grile Rezolvate Bucuresti Forum / AN 1 - Raspunsuri Teste Grila / Răspuns: drept civil persoanele re.,an 1,sem2

Forum Spiru Haret Click Aici1-b;2-b;3-b;4-c;5-a;6-a; 7-b;8-c;9-a;10-c;11-d;12-a; 13-a;14-a;15-c;16-b;

17-c;18-a;19-b;20-a;21-d;22-c;23-d;24-a;25-c;

26-b;27-c;28-?29-c;30-b;31-c;32-d;33-c;34-b;35-c;36-c;37-a;38-b;39-d;

40d;41-c;42-b;43-c;44-d?;45-c;46-a;47-b;48-c;49-b;50-d;51-d;52-b;

53-b;54-a;55-c;56-a;57-d;58-a;59-b;60-d;61-d;62-d;

63-c;64-d;65-c;66-a;67-a;68-b;69-c;70-d;71-b;72-a;73-d;74-d;75-a;

76-b;77-a;78-b;;79-b;80-a;81-a;82-a;83-c;84-a;85-b;86-a;87-b;88-c;

89-a;90-a?;91-b;;92-a;93-c;94-c;95-c;96-c;97-b;98-b;.99-a;100-a;101-a;

;102-a.103-c;104-b;105-a;106-c?;107-b;108-b;109-a;

110-b;111-a;112-a;113-d;114-b;115-a;116-b;117-a;118-a;119-b;120-a;121-a;122-b;

123-c;124-b;125-a;126-b;127-b;128-b;129-b;;130-a;131-d;132-c;133-a;134-a;135-c;

136-b;137c;138-b;139-c;140-d;141-c;142-a;143-c;144-c;145-b;146-b;147-a;148-b;149-c;150-b.

151-a;152-d;153-c;154-a;155-a;156-b;157-c?;158-a;159-a;160-d;161-b;

162a-114,163c-115,164a-116,165b-117,166a-118,167a-120,168c-

121,169c-122,170c-129,171b-125,172d-127,173b-125,174b-129,176c-

131,177b-132,178c-132,179d-133,180c-134,181b-134,182c-134,183a-

134,184d-134,185a-134,186c-135,187d-136,188c-137,189b-137,190d-

140,191a-140,192a-141,193b-141,194c-142,195c-142,196a-142,197a-

142,198a-143,199b-143,200d,201d-145,202d,-,206b-146,207d-147,208a-

147,209b-147,210??,211d-148,212b-149,213a-148,214a-149,215b-

149,216b-151,217a-151,218a-151,219d-152,220d-153,221b-154,222d-

154,223b-154,224c-155,225c-155,226a-156,227c-156,228d-156,229a-

156,230c-157,231a-157,232a-157,233c-158,234c-158,235a-160,236b-

160,237b-161,238c-161,239c-162,240c-162


Forum Spiru Haret Click Aici

Metodologia Cercetarii Juridice

Forum Universitatea Spiru Haret Grile Rezolvate Bucuresti Forum / AN 1 - Raspunsuri Teste Grila / An 1 Sem 2 Metodologia Cercetarii Juridice

Forum Spiru Haret Click Aici

1. 2 46. 1 91. 2
2. 1 47. 1 92. 3
3. 2 48. 4 93. 1
4. 4 49. 2 94. 2
5. 1 50. 2 95. 2
6. 2 51. 1 96. 4
7. 1 52. 1 97. 1
8. 3 53. 4 98. 3
9. 5 54. 2 99. 2
10. 1 55. 3 100. 4
11. 2 56. 1 101. 2
12. 1 57. 2 102. 1
.13. 1 58. 2 103. 4
14. 2 59. 1 104. 1
15. 5 60. 1 105. 1
16. 5 61. 2 106. 2
17. 3 62. 2 107. 3
18. 4 63. 1 108. 2
19. 3 64. 2 109. 2
20. 2 65. 2 110. 3
21. 2 66. 1 111. 2
22. 1 67. 2 112. 3
23. 2 68. 1 113. 3
24. 1 69. 2. 114. 2
25. 2 70. 1 115. 3
26. 2 71. 2. 116. 3
27. 2 72. 1 117. 1
28. 1 73. 2 118. 3
29. 2 74. 4 119. 3
30. 1 75. 1 120. 1
31. 3 76. 3 121. 1
32. 3 77. 3 122. 3
33. 2 78. 2 123. 3
34. 2 79. 4 124. 3
35. 4 80. 3
36. 1 81. 3
37. 2 82. 3
38. 1 83. 3
39. 1 84. 4
40. 4 85. 3
41. 1 86. 4
42. 2 87. 1
43. 4 88. 1
44. 4 89. 3
45. 3 90. 3


Forum Spiru Haret Click Aici

Drept civil Semestrul 2 Spiru Haret

Forum Universitatea Spiru Haret Grile Rezolvate Bucuresti Forum / AN 1 - Raspunsuri Teste Grila / An1 Sem2 - Drept civil - Persoanele 2007-2008

Forum Spiru Haret Click Aici

. b 46. b 91. b 136. b 181. b 226. a
2. b 47. c 92. a 137. a 182. c 227. c
3. b 48. c 93. a 138. b 183. a 228. a
4. c 49. b 94. a 139. b 184. d 229. b
5. c 50. c 95. c 140. a 185. a 230. b
6. a 51. d 96. a 141. c 186. c 231. a
7. c 52. b 97. b 142. a 187. d 232. b
8. d 53. a 98. b 143. b 188. c 233. c
9. a 54. b 99. a 144. b 189. b 234. c
10. c 55. c 100. a 145. a 190. d 235. a
11. d 56. b 101. a 146. b 191. a 236. b
12. b 57. d 102. a 147. a 192. a 237. b
.13. a 58. b 103. c 148. a 193. b 238. c
14. b 59. b 104. b 149. d 194. c 239. c
15. c 60. c 105. c 150. a 195. c 240. b
16. d 61. d 106. c 151. a 196. a
17. c 62. d 107. b 152. a 197. a
18. c 63. c 108. b 153. a 198. a
19. b 64. d 109. a 154. a 199. b
20. c 65. c.
110. a 155. d 200. d
21. d 66. c 111. a 156. c 201. b
22. c 67. a 112. a 157. b 202. d
23. b 68. d 113. d 158. a 203. a
24. a 69. c. 114. b 159. a 204. b
25. c 70. d 115. a 160. c 205. b
26. b 71. b. 116. b 161. a 206. b
27. c 72. d 117. a 162. a 207. d
28. b 73. d 118. a 163. c 208. d
29. c 74. d 119. b 164. b 209. b
30. b 75. c 120. a 165. d 210. d
31. d 76. b 121. a 166. c 211. d
32. c 77. c 122. b 167. a 212. b
33. c 78. b 123. c 168. b 213. a
34. b 79. b 124. a 169. c 214. a
35. c 80. b 125. c 170. c. 215. b
36. c 81. a 126. b 171. b 216. b
37. c 82. a 127. a 172. d 217. a
38. b 83. c 128. a 173. b 218. a
39. d 84. a 129. a 174. d 219. d
40. c 85. b 130. a 175. a 220. a
41. d
86. a 131. d 176. c. 221. b
42. b 87. b 132. c 177. b 222. b
43. a 88. c 133. d 178. c 223. b
44. a 89. b 134. d 179. d 224. c
45. c 90. a 135. c 180. d 225. a

Forum Spiru Haret Click Aici

Drept Penal General

Forum Universitatea Spiru Haret Grile Rezolvate Bucuresti Forum / AN 1 - Raspunsuri Teste Grila / An1 Sem2 Drept Penal General 2007-2008

Forum Spiru Haret Click Aici

1. a 46. a 91. b 136. c 181. b
2. a 47. b 92. b 137. a 182. c
3. d 48. b 93. b 138. b 183. b
4. b 49. a 94. b 139. c 184. c
5. a 50. d 95. b 140. c 185. b
6. c 51. c 96. b 141. b 186. b
7. c 52. c 97. c 142. b 187. c
8. c 53. a 98. a 143. b 188. a
9. c 54. a 99. c 144. a 189. c
10. c 55. b 100. a 145. a 190. b
11. c 56. b 101. b 146. a 191. a
12. b 57. b 102. b 147. c 192. b
.13. b 58. b 103. c 148. c 193. b
14. b 59. c 104. b 149. a 194. c
15. c 60. a 105. a 150. d 195. a
16. a 61. b 106. b 151. a 196. a
17. c 62. d 107. b 152. a 197. a
18. c 63. a 108. a 153. d 198. a
19. d 64. c 109. b 154. a 199. c
20. b 65. b.
110. b 155. a 200. b
21. c 66. a 111. c 156. b 201. c
22. d 67. b 112. b 157. a 202. c
23. d 68. c 113. a 158. a 203. a
24. b 69. c. 114. c 159. a 204. c
25. b 70. c 115. b 160. c 205. a
26. b 71. c. 116. b 161. b 206. c
27. a 72. c 117. c 162. a 207. c
28. a 73. c 118. a 163. c 208. a
29. b 74. d 119. a 164. b 209. b
30. b 75. a 120. b 165. b 210. a
31. b 76. c 121. c 166. a 211. c
32. b 77. b 122. a 167. c 212. b
33. b 78. a 123. b 168. a 213. a
34. b 79. b 124. c 169. b 214. b
35. c 80. c 125. a 170. a.
36. a 81. b 126. a 171. b
37. c 82. c 127. b 172. c
38. c 83. b 128. c 173. b
39. a 84. c 129. c 174. a
40. b 85. c 130. a 175. c
41. c 86. c 131. a 176. a.

42. d 87. c 132. c 177. b
43. b 88. a 133. a 178. a
44. b 89. a 134. c 179. c
45. c 90. b 135. a 180. a


Forum Spiru Haret Click Aici

Monday, May 19, 2008

Forum Spiru Haret - Management Financiar-Contabil

Forum Spiru Haret Grile Rezolvate Universitate > Grile Rezolvate Universitatea Spiru Haret Bucuresti Forum > Facultatea de Management Financiar-Contabil - Grile Rezolvate Spiru Haret > AN 2 - Raspunsuri Teste Grila > Informatica

Click Aici

INFORMATICA DE GESTIUNE SGBD

ADEVARAT/FALS

1 A, 2 F, 3 F, 4 F, 5 F, 6 F, 7 F, 8 A, 9 F, 10 F, 11 A, 12 F, 13 F, 14 A, 15 F, 16 F, 17 A, 18 A, 19 F, 20 F, 21 A, 22 F, 23 F , 24 F, 25 A, 26 F, 27 A, 28 F, 29 F, 30 F, 31 F, 32 F, 33 F, 34 F, 35 F, 36 A, 37 F, 38 A, 39 F, 40 F, 41 A, 42 A, 43 F, 44 A, 45 F, 46 F, 47 F, 48 A, 49 F, 50 F, 51 F, 52 F, 53 F, 54 A, 55 F, 56 F, 57 A, 58 A, 59 A, 60 F, 61 F, 62 F, 63 F, 64 A, 65 F, 66 A


ALEGERE

1 5, 2 2, 3 2, 4 2, 5 3, 6 4, 7 5, 8 1, 9 5, 10 3, 11 2, 12 4, 13 1, 14 5, 15 2, 16 4, 17 5, 18 1, 19 5, 20 2, 21 3, 22 2, 23 3, 24 4, 25 3, 26 3, 27 3, 28 4, 29 5, 30 4, 31 1, 32 4, 33 1, 34 2, 35 2, 36 2, 37 4, 38 4, 39 3, 40 4, 41 3, 42 3, 43 5, 44 1, 45 1, 46 3, 47 4, 48 3, 49 3, 50 2, 51 1, 52 2, 53 1, 54 3, 55 1, 56 3, 57 3, 58 3, 59 2, 60 3, 61 3, 62 2, 63 3, 64 3, 65 2, 66 2, 67 1, 68 3, 69 3, 70 2, 71 2, 72 3, 73 2, 74 1, 75 3, 76 1, 77 1, 78 2, 79 3, 80 2, 81 3, 82 2, 83 1, 84 3, 85 2, 86 1, 87 1, 88 2, 89 1, 90 2, 91 2, 92 1, 93 1, 94 2, 95 1, 96 1, 97 2, 98 2, 99 1, 100 2, 101 3, 102 1, 103 3, 104 1, 105 2, 106 2, 107 1, 108 b, 109 e, 110 a, 111 c, 112 d, 113 b, 114 a, 115 d, 116 , 117 a, 118 e, 119 a, 120 b, 121 c, 122 b, 123 a, 124 d, 125 b, 126 a, 127 c, 128 a, 129 c, 130 b, 131 c, 132 c, 133 a, 134 c, 135 a, 136 b, 137 c, 138 b, 139 d

DA/NU

1 nu, 2 da, 3 da, 4 da, 5 nu, 6 da, 7 nu, 8 nu, 9 da, 10 nu, 11 da, 12 nu, 13 da, 14 da, 15 nu

RASPUNS NUMERIC

1 6, 2 6, 3 1, 4 400.000, 5 140.000, 6 120.000, 7 7, 8 2, 9 3, 10 2,


Forum Spiru Haret Grile Rezolvate Universitate > Grile Rezolvate Universitatea Spiru Haret Bucuresti Forum > Facultatea de Management Financiar-Contabil - Grile Rezolvate Spiru Haret > AN 2 - Raspunsuri Teste Grila > Informatica

Forum Spiru Haret BestPlaces

Forum Spiru Haret Grile Rezolvate

Forum Spiru Haret Grile Rezolvate Universitate > Grile Rezolvate Universitatea Spiru Haret Bucuresti Forum > Facultatea de Limbi si Literaturi Straine - Grile Rezolvate Spiru Haret > AN 1 - Raspunsuri Teste Grila > ISTORIA LITERATURII ITALIENE Sem1 2007-2008
Click Aici


1 25134 2a 3 Guinizzelli 4 231 5 f 6 angelo virtù peccato7 Paolo8l a scolastica9 Sole stelle fisse10a 11Eden Adamo 12 1423 13 123 14 1 15 cielo 16a 17 porta un angelo peccatti capitali 18 a 19 c 20 f 21 a 22 a 23 b 24 Tevere un angelo 25 a 26 a 27 Epistola poema sacro 29 saluto 30 b c d 31 un colle 32 paradiso terestre 33 Lete Eunoè 34 b 35 a 36 4 37 BernardoVergineDio Beatrice 38 c 39 f 40 3 41 Beatrice 42 selva 43 143 44 inferno paradiso 46 Lucifero Bruto Cesare Cristo 47 Limbo 48 purgatorio giorno notte 50 d 51 speranza 52 b 53 a 54 DIO Primo Mobile 55 2 4 56 c 57 a 58 abcd 59 bd 60 Empireo 62 il luogo 63 c 64 Al cor gentil rempaira sempre amore 65 leone lonza lupa 67 abc 68 a 69 a 70 ballatetta donna cortesia 71 c 72 gentilezza 73 goliardi 74b 75a 76 eabd 77 b 78 fuoco aqua 79 d 80 gentil amore 81 d 82 Cavalcanti 83 a 84 f 85 b 86 c 87 d 88 c 89 a 90 comica sau goliardica 91 abc 92 a 93 c 94 c 95 f 96 245 97 a 98 a 99 ballatetta 100 padre 101 5472631 102 vita nuova la commedia 103 ac 104 a 105 abcf 106 la novella 107 b 108 a 109 a 110 a 111 FrateSole 112 abcd 113 a 114 abcd 115 a116 4621537 117 angel 118 a 119 creature 120 b 121 f 122 f 123 a
Forum Spiru Haret Grile Rezolvate Universitate > Grile Rezolvate Universitatea Spiru Haret Bucuresti Forum > Facultatea de Limbi si Literaturi Straine - Grile Rezolvate Spiru Haret > AN 1 - Raspunsuri Teste Grila > ISTORIA LITERATURII ITALIENE Sem1 2007-2008
Click Aici

Forum Spiru Haret

Forum Spiru Haret - Forum Spiru Haret Click aici!. Grilele Spiru Haret!

Aici puteti gasi si posta raspunsuri la testele grila de la Universitatea Spiru Haret.

Forum Spiru Haret - Forum Spiru Haret Click aici!. Grilele Spiru Haret!

Wednesday, February 6, 2008

Facultatea de Istorie

Grile Rezolvate Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Istorie Click aici!. Grilele Spiru Haret!

Facultatea de Limba si Literatura Romana

Grile Rezolvate Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Limba si Literatura Romana Click aici!. Grilele Spiru Haret!

Facultatea Finante - Banci

Grile Rezolvate Universitatea Spiru Haret - Facultatea Finante - Banci Click aici!. Grilele Spiru Haret!

Facultatea de Muzica

Grile Rezolvate Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Muzica Click aici!. Grilele Spiru Haret!

Facultatea de Geografie

Grile Rezolvate Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Geografie Click aici!. Grilele Spiru Haret!

Facultatea de Matematica si Informatica

Grile Rezolvate Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Matematica si Informatica Click aici!. Grilele Spiru Haret!

Facultatea de Management Financiar-Contabil

Grile Rezolvate Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Management Financiar-Contabil Click aici!. Grilele Spiru Haret!

Facultatea de Relatii Internationale si Studii Europene

Grile Rezolvate Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Relatii Internationale si Studii Europene Click aici!. Grilele Spiru Haret!

Facultatea de Marketing si Afaceri Economice Internationale

Grile Rezolvate Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Marketing si Afaceri Economice Internationale Click aici!. Grilele Spiru Haret!

Facultatea de Sociologie Psihologie

Grile Rezolvate Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Sociologie Psihologie Click aici!. Grilele Spiru Haret!

Facultatea de Filosofie si Jurnalism

Grile Rezolvate Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Filosofie si Jurnalism Click aici!. Grilele Spiru Haret!


Forum Spiru Haret BestPlaces

Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

Forum Spiru Haret BestPlaces

Facultatea de Drept si Administratie Publica

Grile Rezolvate Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Drept si Administratie Publica Click aici!. Grilele Spiru Haret!

Grile Rezolvate Universitatea Spiru Haret

Forum Spiru Haret BestPlaces


Grile Rezolvate Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Drept si Administratie Publica Click aici!. Grilele de la toate facultatile!
Grile Rezolvate Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Limbi si Literaturi Straine Click aici!. Grilele de la toate facultatile!
Grile Rezolvate Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Filosofie si Jurnalism Click aici!. Grilele de la toate facultatile!
Grile Rezolvate Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Sociologie Psihologie Click aici!. Grilele de la toate facultatile!
Grile Rezolvate Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Marketing si Afaceri Economice Internationale Click aici!. Grilele de la toate facultatile!
Grile Rezolvate Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Relatii Internationale si Studii Europene Click aici!. Grilele de la toate facultatile!
Grile Rezolvate Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Management Financiar-Contabil Click aici!. Grilele de la toate facultatile!
Grile Rezolvate Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Matematica si Informatica Click aici!. Grilele de la toate facultatile!
Grile Rezolvate Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Geografie Click aici!. Grilele de la toate facultatile!
Grile Rezolvate Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Muzica Click aici!. Grilele de la toate facultatile!
Grile Rezolvate Universitatea Spiru Haret - Facultatea Finante - Banci Click aici!. Grilele de la toate facultatile!
Grile Rezolvate Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Limba si Literatura Romana Click aici!. Grilele de la toate facultatile!
Grile Rezolvate Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Istorie Click aici!. Grilele de la toate facultatile!

Monday, February 4, 2008

Grile Rezolvate Universitatea Spiru Haret

Forum Spiru Haret BestPlaces

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!