Tuesday, January 13, 2009

Teste Spiru Haret

Puteti comenta grilele, sau gasi teste si grile rezolvate de la Universitatea Spiru Haret pe forumul stundetilor Universitatii Spiru Haret prin click la adresa de mai jos:Forum Spiru Haret

grile rezolvate spiru haret
smart generation
spiruharet
teste grila rezolvate spiru haret
teste grila spiru haret
site:www.viatadestudent.net forumul viata de student spiru haret
universitatea spiru haret forum
matematici aplicate in ecomomie,grile rezolvate
rezolvare grile
rezultate teste grilÄ spiru haret
rezolvare grile spiru haret
teste grila spiru 5
rezultate grile spiru haret
smart generation spiru haret

grile rezolvate spiru haret drept
raspunsuri matematici aplicate in economie spiru haret an i
forumul studenti la spiru haret(matematici aplicate in economie)
forumul neoficial al studentilor spiru haret teste si grile rezolvate
raspunsuri grile matematici economice anul 1 spiruharet brasov
raspunsuri teste grila spiru haret
rezultate teste grila spiru haret
rezultate teste grila matketing
raspunsuri teste spiru haret
teste spiru haret
rezolvare metodologie
forum spiruharet
raspunsuri la testele grila introducere in drept
forumul studentilor universitatii spiru haret
grile+rezolvate+spiru+haret
spiru haret microeconomie raspunsuri
spiru haret raspunsuri teste grila
raspunsuri test grila spiru haret
raspunsuri la examene spiru haret
spiru haret teste si raspunsuri
rezolvari grile marketing spiru
raspunsuri grile marketing an 1
spiru haret raspuns test drept
matematici aplicate in economie teste
raspunsuri grila spiru haret
rezolvari teste spiru haret
introducere in marketing 4
forum spiru cu teste rezolvate
grile matematica
rezolvari grile spiru conta
grile marketing anul 1
smartgeneration
teste grila marketing spiru haret anul 1
teste grila anul iii drept spiru haret
rezolvare teste grila management anul 2
spiru haret- raspunsuri la teste grile
spiru haret
roadiro
forum spiru haret
spiruharet
roadiro.ro
universitatea spiru haret
spiru
forum spiruharet
spiru haret forum
forumul studentilor spiru haret
spiruharet-vn.myforum.ro
forumul studentilor universitatii spiru haret
forum studenti spiru haret
www roadiro.ro
smartgeneration
smartgeneration .ro
smartgeneration.ro
spiru haret
spiruharet-vn.myforum
spiruharet forum
forumul studentilor
grile rezolvate spiru haret
forum spiru
forumul universitatii spiru haret
forumuri spiru haret
grile spiru haret
forum studenti
forumul studentilor spiruharet
spiru haret
pagina de start
myforum spiru
forumul spiru haret
www spiru haret
forumul facultati spiru haret
vn.myforum
universitatea spiru haret forum
phpbb roadiro lls
vn.myforum.ro
forum spiru haret management

Thursday, October 16, 2008

Forum Spiru Haret

Pentru a accesa forumul cu grile rezolvate pentru facultatiile din cadrul Universitatii Spiru Haret puteti accesa Forumul Studentiilor Spiru Haret facand click aici.

Forum Spiru Haret BestPlaces

Friday, September 5, 2008

Rezolvari Grile - Raspunsuri Grila Spiru Haret

Forum Spiru Haret - Clubmania

Rezolvarile la grilele de la toate facultatile Universitatii Spiru Haret le puteti gasi pe Forumul Studentilor Universitatii Spiru Haret

Forum Spiru Haret - Clubmania

Monday, August 25, 2008

Facultatea de Management Financiar-Contabil

Facultatea de Management Financiar-Contabil

Specializare: Contabilitate şi informatică de gestiune
Specializare: Management


Specializare Forme de învătământ Durata studiilor

Contabilitate şi informatică de gestiune

Management
Cursuri de zi 3 ani
Cursuri cu frecvenţă redusă 3 ani
Invăţământ la distanţă 3 ani
Specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune
I.D.
anul I - Raluca Munteanu - Bucureşti, Ionica Enache, Ştefania Cazacu, Irina Vrânceanu – Centre Teritoriale
anul II - Mihaela Marcu - Bucureşti, Claudia Felea, Laura Spiridon Centre Teritoriale
anul III – Daniela Ilincuţă - Bucureşti, Raluca Munteanu – Centre Teritoriale
anul IV – Georgiana Dodu – Bucureşti şi Centre Teritoriale
ZI
anul I – Georgiana Dodu
anul II – Florina Mic
anul III – Florina Mic
anul IV – Florentina Codreanu
F.R.
anul I – Florentina Codreanu
anul II – Florina Mic
anul III – Elena Borcea
anul IV – Florentina Codreanu
anul V – Ionica Enache
Specializarea Management
anul I – ZI, F.R., I.D. – Ramona Mirea

Ca loc de muncă şi funcţie, profilul specializărilor „Contabilitate şi informatică de gestiune”, şi „Management” se regăseşte la orice societate comercială şi instituţie, indiferent de structura de organizare şi funcţionare a acestora, din sectorul public şi privat, atât din mediul urban cât şi din mediul rural, din organizaţii sindicale şi asociaţii etc.

Preocuparea pentru realizarea unei pregătiri temeinice a viitorilor licenţiaţi s-a concretizat în planuri de învăţământ moderne, echilibrate realizându-se o sinteză între structura şi standardele actuale ale învăţământului economic universitar şi cerinţele vieţii economico-sociale reale.

Începând cu anul universitar 2005-2006, planurile de învăţământ din facultatea noastră sunt structurate în concordanţă cu Declaraţia de la Bologna care prevede trei cicluri de studii universitare: licenţă; masterat; doctorat. Prin discipline obligatorii, facultative şi opţionale, planul orientează eforturile studenţilor şi ale corpului profesoral în trei direcţii esenţiale: însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniile contabilităţii, informaticii de gestiune şi managementului; formarea deprinderilor de utilizare a calculatoarelor electronice în prelucrarea informaţiilor statistice şi financiar-contabile, punând accent pe e-business, e-banking, e-commerce, e-government, software, intranet şi internet, terminologiei de specialitate în limbi străine de circulaţie internaţională.

Obiectivul de bază al activităţilor didactice organizate în cadrul specializărilor Contabilitate şi informatică de gestiune şi Management constă în a forma personal operativ calificat, viitori specialişti în contabilitate, informatică de gestiune, control şi expertiză contabilă, organizarea şi conducerea compartimentelor contabile ale societăţilor comerciale, din toate domeniile vieţii sociale şi economice, precum şi în sfera cercetării ştiinţifice şi a învăţământului.

În pregătirea specialiştilor din domeniul contabilităţii, Facultatea are în vedere însuşirea cunoştinţelor multidisciplinare şi interdisciplinare, a bazelor contabilităţii, contabilităţii financiare, contabilităţii bancare, contabilităţii de gestiune şi sistemului informaţional al costurilor, a standardelor actuale de contabilitate.

În domeniul informaticii de gestiune se pune accent pe însuşirea cunoştinţelor de bazele informaticiii şi a Internet-ului, a gestiunii informatizate a documentelor contabile, a limbajelor de programare, a sistemelor de gestiune a bazelor de date (SGBD), a proiectării sistemelor informatice, a principiilor audităriii sistemelor informatice de gestiune, a realizării sistemelor informatice de asistare a deciziilor (SIAD).

În ceea ce priveşte specializarea Management, competenţele dobândite la sfârşitul studiilor universitare de licenţă de 3 ani sunt, exprimate sintetic, următoarele: formarea unei gândiri economice şi manageriale asupra fenomenelor şi proceselor practicii economice din firme şi instituţii publice şi corelarea acestora cu mediul socio-economic exterior firmei; cunoaşterea proceselor şi conceptelor fundamentale ale noii economii informaţionale, ale guvernării corporative şi parteneriatului public-privat; cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a societăţilor comerciale, a instituţiilor publice, a organizaţiilor şi asociaţiilor fără scop patrimonial; cunoaşterea funcţiilor întreprinderii, a posibilităţilor de ameliorare a acestora şi a interdependenţelor dintre ele în sistem integrat; întocmirea de proiecte de structuri organizatorice ale firmelor; însuşirea modului de elaborare a deciziilor la nivelul operativ şi de transpunere în practică a deciziilor de la niveluri ierarhic superioare în derularea afacerilor într-un mediu concurenţial; elaborarea, prezentarea şi analiza principalelor documente şi rapoarte ale compartimentelor firmei; organizarea şi exploatarea mijloacelor şi instrumentelor (aplicaţiilor) informatice la nivelul managementului operaţional; activităţi didactice în învăţământul preuniversitar şi de cercetare în domeniul managerial.


Forum Spiru Haret BestPlaces

Facultatea de Marketing si Afaceri Economice Internationale

Facultatea de Marketing si Afaceri Economice InternationaleSpecializare: Marketing

Specializare: Afaceri Economice Internaţionale


Forme de învãtãmânt Durata studiilor
Cursuri de zi 3 ani
Cursuri cu frecvenţă redusă 3 ani
Invăţământ la distanţă 3 ani


Forum Spiru Haret BestPlaces

Facultatea de Limbi si Literatura Romana

Specializare: Limba si literatura română A -
Limba şi literatura străină B
Facultatea de Limbi si Literatura Romana

Specializare Forme de învătământ Durata studiilor

Limba şi literatura română A - Limba şi literatura străină B Cursuri de zi 3 ani
Cursuri cu frecvenţă redusă 3 ani
Invăţământ la distanţă 3 ani


Prin profilul său filologic bine conturat, facultatea noastră oferă specializarea în limba şi literatura română şi în una dintre limbile franceză sau engleză.

Primii doi ani de studiu formează un ciclu dedicat studiului disciplinelor de pregătire generală (lingvistică generală, teoria literaturii, literatura comparată), precum şi parcurgerii cursurilor de limba contemporană, istorie şi civilizaţie şi istorie a literaturii la specializările A si B.

În paralel cu parcurgerea acestui trunchi de discipline, studenţii sunt puşi în faţa unei opţiuni esenţiale, de care depinde specializarea lor ulterioară. Ei pot opta pentru modulul care le asigură pregatirea pedagogică indispensabilă viitorilor profesori de limba română şi straină. Începând cu anul al III-lea se pun la dispoziţia studentului pachete de cursuri opţionale, care acoperă o multitudine de specializări pe subdomenii cum sunt etnologia, activitatea editorială, lingvistica numelor proprii, aprofundarea operei marilor scriitori, etc..

Forum Spiru Haret BestPlaces

Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

Forum Spiru Haret BestPlaces

Specializare: O limbă şi literatură străină A (engleză, franceză) - O limbă şi literatură străină B (franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană, rusă, latină)

Specializare Forme de învăţământ Durata studiilor

O limbă şi literatură străină A (engleză, franceză) - O limbă şi literatură străină B (franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană, rusă, latină) Cursuri de zi 3 ani
Cursuri cu frecvenţă redusă 3 ani
Invăţământ la distanţă 3 ani


Prin profilul său filologic bine conturat, facultatea noastră a fost prima şi, până nu demult, singura instituţie universitară particulară din România, care a oferit specializarea în două limbi străine.

În prezent, departamentele noastre furnizează o gamă variată de combinaţii posibile de limbi străine. Astfel, specializarea Limba şi literatura străină A include engleza sau franceza, iar la Limba şi Literatura străină B, studentul poate opta pentru engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană, rusă sau latină.

Primii doi ani de studiu formează un ciclu dedicat studiului disciplinelor de pregătire generală (lingvistică generală, teoria literaturii, literatură comparată), precum şi parcurgerii cursurilor de limbă contemporană, istorie şi civilizaţie şi istorie a literaturii la specializările A şi B.

După parcurgerea acestui trunchi de discipline, studenţii anilor terminali sunt puşi în faţa unei opţiuni esenţiale, de care depinde specializarea lor ulterioară. La începutul anului al III-lea ei pot alege între modulul ce le asigură pregătirea pedagogică indispensabilă viitorilor profesori de limbă străină sau română şi modulul care îi formează pentru meseriile de traducători, interpreţi sau terminologi. Tot începând cu anul al III-lea se pun la dispoziţia studentului pachete de cursuri opţionale, care acoperă o multitudine de specializări pe subdomenii, inclusiv limbaje specializate - comercial, juridic sau politic.

Forum Spiru Haret - Clubmania.ro